Thursday, 29 October 2015

Projektitöö tulemused: fotonäitus

Meie grupis oli kolm eestlast, kaks belglast ning üks saksa tüdruk ning teemaks oli fotonäitus. Kui teiste gruppide tööd vajasid rohkem päris füüsilist tööd, siis meie põhiline ülesanne oli leida oma vaatenurk tööteemale "migratsioon", koguda ideid, leida pildistamiseks sobivad taustad ja kontekstid. Hiljem tuleb ka head pildid välja valida, töödelda ning üles panna. Klõpsu enda tegemine on tööst see kõige väiksem osa. Arvan, et saime oma tööga hästi hakkama ning pildid tulid huvitavad ja mõtlemapanevad. Osa neist on fotolavastused, st me lavastasime selle pildi jaoks mingi kindla olukorra, mingi osa on ka lihtsalt spontaansed inspireerivad hetked.
Elo Maria

No comments:

Post a Comment