Thursday, 29 October 2015

Projektitöö tulemused: digilugu

Projektitöö kahe töögrupi ülesandeks oli teha migratsiooniteemaline digilugu. Ühte gruppi kuulusid kaks eestlast, Laura ja Mariann, ja üks saksa vahetusõpilane Sky, kes on tegelikult pärit hoopis Hawaiilt. Kindlasti oli meie grupitöö väga hariv, nii migratsiooniteema kui ka omavahelise suhtluse mõttes. Digiloo tegemine sujus üsna hästi, sest kõigi mõte liikus päris sarnaselt ja seetõttu ei tekkinud väga suuri eriarvamusi. Kuna Sky räägib vabalt inglise keelt, siis oli lihtne leida endi seast keegi, kes teksti peale luges. Grupitöö oli ka väga arendav keelepraktika mõttes ning julgen öelda, et vaatamata mahukale tööle saime sellega väga hästi hakkama.


Laura

No comments:

Post a Comment