Thursday, 29 October 2015

Projektitöö tulemused: näidend

Meie rühma ülesanne oli teha migratsiooniteemaline etendus. Rühm koosnes kuuest inimesest: 4 eestlast, belglane ja sakslane. Etenduse teemaks oli põgeniku teekond kodust uude riiki ja kohanemine sealsete oludega. Põnev oli ka see, et kaks meie grupist oli tegelenud füüsilise teatriga, samas kui teistele tundus sõnateater kodusem. Niisiis üritasime neid kahte kokku kombineerida. Esinemiskohaks valisime meie enda kooli keldri, sest seal oli võimalik mängida valguse ja heliefektidega, näiteks jätta mulje kivide kukkumisest. Oli huvitav, kuidas algne segadus lahenes ilusti ja arvame, et kõigil oli väga lõbus. Ode

No comments:

Post a Comment